Aktival® je hrvatski proizvođač dodataka prehrani i kozmetike s posebnom namjenom. Aktival®proizvodi su rezultat najnovijih saznanja s područja medicine, farmacije i pravilne prehrane. Proizvodnja se odvija prema najvišim farmaceutskim zahtjevima, a gotovi Aktival® proizvodi su laboratorijski ispitani i garantirane kvalitete.