Bioandina je asortiman premium namirnica (hrane) i dodataka prehrane iznimne nutritivne kvalitete, uz zajamčeno kontrolirano podrijetlo. Bioandina proizvodi dolaze direktno iz Perua, a njihova Maca s autohtonog područja Anda iz regije Junin gdje raste najkvalitetnija Maca na svijetu. 

Njihovi nasadi nalaze se na velikim nadmorskim visinama u regijama Junin, Ayacucho i Are quipa što je jedino jamstvo potpuno ekološkog načina uzgoja poljoprivrednih kultura.