Compliflora su proizvodi koje sadrže probiotičke kulture kvasca i bakterija. Dostupne su u obliku kapi (preporučene za najmanje bebe), praška (za bebe i djecu) te kapsula (za odrasle).