Linija proizvoda Excipial® švicarske kuće Spirig dugi niz godina upotrebljava se u dermatologiji. Stalan nadzor i ciljana provjera podnošljivosti Excipial® proizvoda čine ih dragocjenom osnovom za zaštitu i njegu kože. Individualan pristup njezi kože, kvaliteta i dobra podnošljivost pripravaka doveli su Excipial® proizvode do vodećeg mjesta u švicarskoj dermatologiji. 

Excipial® proizvodi upotrebljavaju se za zaštitu i njegu osjetljive kože, za naizmjeničnu primjenu s lijekovima za kožu te za njegu nakon preboljenja različitih kožnih bolesti. Osim toga, Excipial® proizvodi čine osnovu za izradu magistralnih pripravaka koje propisuje liječnik.