Pileje

Grupu PiLeJe osnovala je u Francuskoj 1991. skupina liječnika. Cilj joj je ponuditi rješenja za zdravstvene tegobe koja će biti komplementarna tradicionalnoj terapiji. Svojim multidisciplinarnim istraživačkim odjelom i u suradnji sa zdravstvenim djelatnicima u javnom i privatnom sektoru, laboratorij PiLeJe pridonosi znanstvenom istraživanju. Dvije discipline kojima se bavi su mikronutrijenti i individualizirana klinička fitoterapija s više od 260 formulacija namijenjenih zdravstvenim djelatnicima. Grupa PiLeJe ima dva laboratorija: PiLeJe i PhytoPrevent.

Pitajte naše farmaceute!

Registrirajte se, postavite pitanja i naši farmaceuti će vam odgovoriti unutar 48 sati.

Postavi pitanje