Revita proizvodi su dijetetski proizvodi na bazi liofilizirane matične mliječi, namijenjeni očuvanju zdravlja i jačanju imuniteta u svakoj životnoj dobi.