Visocor je digitalni mjerač krvnog tlaka koji se temelji na neinvazivnom i sigurnom mjerenju sistoličkog i dijastoličkog krvnog tlaka na nadlaktici i mjerenju pulsa kod odraslih osoba. Za mjerenje krvnog  tlaka i pulsa koristi oscilometričku metodu.

Proizvod se preporučuje pacijentima s nestabilnim krvnim tlakom ili dijagnosticiranom hipertenzijom, za kućnu upotrebu ili kao potpora terapiji.