Salvit (osim promo paketa) - 20% 

*ukoliko lokacija ima navedeni brend