Salvit (osim promopakiranja) - 20% 

*ukoliko lokacija ima navedeni brend