Popust se odnosi na PHILIPS INHALATORE (Sami Tuljan, Essence, Optichamber diamond bez maske, optichamber diamond s maskom, Peak Flow metar), spacere/komore za upotrebu kod oboljelih od astme/KOPB-a i peakflowmetre.
Popust se ne odnosi na artikle koji su na listi HZZO-a (Philips elegance kompr. inhalator).