Popust se odnosi na model Nano smart sound s govornom funkcijom na hrvatskom jeziku

*ukoliko lokacija ima navedeni brend