SVR 20% ( uključujuči promopakiranja )

*ukoliko lokacija ima brend u ponudi