Prema propisima našeg zdravstvenog sustava, antibiotik je lijek koji mora biti propisan liječničkim receptom. U idealnim uvjetima prije propisivanja antibiotika trebalo bi napraviti laboratorijske pretrage koje bi identificirale bakteriju i tako omogućile liječniku da propiše djelotvoran antibiotik. Takve pretrage traju dan ili dva pa ne mogu pomoći pri početnom odabiru antibiotika budući da je bitno lijek dati što prije.