Tema

Svjetski dan astme u ljekarnama Farmacia

U svim Farmacia ljekarnama bolesnici koji boluju od astme 2. 5. mogu provjeriti vrijednost PEF-a, riješiti ACT test s ljekarnikom, provjeriti inhalacijsku tehniku te se savjetovati o pravilnoj uporabi propisanih lijekova