Opći podaci

Farmacia

zdravstvena ustanova za ljekarničku djelatnost

Sjedište: Miramarska 23, Zagreb
OIB: 85267957976
MBS: 080001783, upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu

Žiro račun:
Zagrebačka banka, br. rč. 2360000-1101210719
Raiffeisen Bank Austria, br. rč. 2484008-1102759505
Privredna banka Zagreb, br. rč. 2340009-1110325225